"Brustad-bua" หรือ ประเทศต่างๆถูกปราบปรามและถูกตรวจสอบอย่างไรในเรื่องการพัฒนาชีวิตที่ผ่านมาในการเมือง!
"Brustad-bua:" นกกระจอกเทศยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีหัวในทราย! ใช้อิสรภาพของเรากลับ

ให้เราใส่ในสถานที่อิสระในการออกแบบชีวิตทางธุรกิจและเปิดชั่วโมงสำหรับร้านค้าของเรา! นักการเมือง: เก็บนิ้วมือคุณออกจากบาร์เมื่อพูดถึงว่าผู้คนกำลังดำเนินการร้านค้าของตนอย่างไร
ปล่อยให้คนมีความสงบสุขและมีเวลาเปิดทำการที่เราเห็นสมควรและคนที่ดีที่สุด!
วิธีที่เป็นไปได้ที่จะได้รับในสิ่งที่ย้อนกลับไปและ convoluted เป็น "กำหนดว่า" ว่าในประเทศใดประเทศหนึ่งในโลก,
เราต้องปิดกั้นวันหนึ่งของสัปดาห์เพื่อให้ร้านค้ากว่า 100 ตารางเมตรสามารถเปิดร้านได้หรือไม่?
ร้านค้าที่เราใช้ทุกวันไม่ควรเป็น "ห้ามในวันอาทิตย์!"

เวลาทำการต้องไม่ถูกกำหนดโดยรัฐสภาและนักการเมืองกลุ่มเล็ก ๆ ที่นั่งอยู่ที่นั่น
ร้านค้าหรือศูนย์ร้านค้าแต่ละแห่งสามารถมีเวลาเปิดทำการได้ตามความต้องการและความต้องการของคุณ
นี่เป็นสิทธิในระบอบประชาธิปไตย
DEMTOCRACY DICTORY ต้องจบลง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brustad-bua

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
"Brustad-bua" pĕn nk kracxktheṣ̄ yukh k̀xn prawạtiṣ̄ās̄tr̒ thī̀ mī h̄ạw nı thrāy!
"Brustad-bua" h̄rụ̄x pratheṣ̄ t̀āng«t̄hūk prābprām læa t̄hūk trwc s̄xb xỳāngrị nı reụ̄̀xng kār phạtʹhnā chīwit thī̀ p̄h̀ān mā nı kārmeụ̄xng!
"Brustad-bua:" Nk kracxktheṣ̄ yukh k̀xn prawạtiṣ̄ās̄tr̒ thī̀ mī h̄ạw nı thrāy! Chı̂ xis̄rp̣hāph k̄hxng reā klạb

h̄ı̂ reā s̄ı̀ nı s̄t̄hān thī̀ xis̄ra nı kār xxkbæb chīwit thāng ṭhurkic læa peid chạ̀wmong s̄ảh̄rạb r̂ān kĥā k̄hxng reā! Nạkkārmeụ̄xng: Kĕb nîw mụ̄x khuṇ xxk cāk bār̒ meụ̄̀x phūd t̄hụngẁā p̄hū̂khn kảlạng dảnein kār r̂ān kĥā k̄hxng tn xỳāngrị
pl̀xy h̄ı̂ khn mī khwām s̄ngb s̄uk̄h læa mī welā peid thảkār thī̀ reā h̄ĕn s̄mkhwr læa khn thī̀ dī thī̀s̄ud!
Wiṭhī thī̀ pĕn pị dị̂thī̀ ca dị̂ rạb nı s̄ìng thī̀ ŷxn klạb pị læa convoluted pĕn"kảh̄nd ẁā" ẁā nı pratheṣ̄ dı pratheṣ̄ h̄nụ̀ng nı lok,
reā t̂xng pid kận wạn h̄nụ̀ng k̄hxng s̄ạpdāh̄̒ pheụ̄̀x h̄ı̂ r̂ān kĥā kẁā 100 tārāng metr s̄āmārt̄h peid r̂ān dị̂ h̄rụ̄x mị̀?
R̂ān kĥā thī̀ reā chı̂ thuk wạn mị̀ khwr pĕn"h̄̂ām nı wạn xāthity̒!"

Welā thảkār t̂xng mị̀ t̄hūk kảh̄nd doy rạṭ̄hs̄p̣hā læa nạkkārmeụ̄xng klùm lĕk «thī̀nạ̀ng xyū̀ thī̀ nạ̀n
r̂ān kĥā h̄rụ̄x ṣ̄ūny̒ r̂ān kĥā tæ̀la h̄æ̀ng s̄āmārt̄h mī welā peid thảkār dị̂ tām khwām t̂xngkār læa khwām t̂xngkār k̄hxng khuṇ
nī̀ pĕn s̄ithṭhi nı rabxb prachāṭhiptịy
DEMTOCRACY DICTORY t̂xng cb lng

x̀ān pheìmteim keī̀yw kạb Brustad-bua